BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO 
Teritorija KRTOLA, sa istoka na zapad, se proteže od magistralnog puta Tivat-Budva,
na istoku, pa sve do Brgula, prvog zaseoka naselja Luštica, na zapadu, i od ostrva Krtoljskog arhipelaga, na severu i do naselja Bigova na jugu.