BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO 

 Obilje vode koja se s kišama slivaju s visokih brdskih šumovitih predela u umereno dubok Bokokotorski zaliv, donose mu velike količine organskog i anorganskog detritusa, hranljivog mulja, za razvoj planktona. To je jedan od najvećih razloga što je more u Bokokotorskom zalevu relativno bogato ribljim vrstama i školjkama.
Najveći dio obale strmo se spušta u more, ali ima i blagih prelaza i predela. Sva tri zaliva su srodni po geografskim karakteristikama, pa samim tim i po kvalitetu i vrstama riba i školjki. Hercegnovski zaliv je sa strmim obalama ali sa muljevitim i peskovitim dnom i samo ponegde pri obali ima hridi i procepa. U Kumborskom tesnacu ima dosta ribe i to pagara, arbuna, zubataca, brancina, ukljeta, saraga...  U Tivatskom zalivu je južna obala nerazvedena i strmo pada u more.
Predeli oko Bjelila su bogati  ribom, a na potezu Obale Djuraševića se nalaze  i nekoliko uzgajališta školjki - dagnji - mušlji, a njihov uzgoj je u direktnoj vezi sa dve reke koje uviru u more kod krtoljskog polja - solila i velikim brojem izvora slatke vode u moru. Na ovoj strani, RIBE I ŠKOLJKE BJELILA, za sve one koji, bilo da rekreativno rone, pecaju - ribaju ili samo žele da saznaju nešto više o flori i fauni Bjelilskog mora, napravljen je mali prikaz vrsta riba i školjki koje se najčešće mogu naći na Bjelilima. Kada već saznate ponešto o ribama i školjkama normalno je da vam ponudimo i recepte tradicionalne kuhinje Krtola - Bjelila.


RECEPTI BOKELJŠKE KUHINJE
Ako odlučite da na bilo koji način podjete u ribolov nije loše da znate neke
ZAKONSKE ODREDBE