BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO 
Naselju Krtoli pripadaju zaseoci: Krašići, Gošići, Kostići, Radovići, Nikovići, Milovići, Bogišići,
Đuraševići, Marići, Brda, kao i nova ''vikend naselja'' Novo naselje, Kakrc, Bjelila, Krickovina,
Naselje masline, Kaluđerovina i Obala Đuraševića.