BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO 

Istorija Boke Kotorske, pa samim tim i Krtola i BJELILA je izuzetno burna - okupacije, ratovi.. pa je sve to, normalno uticalo i na formiranje dijalekta i reči koji je su svojstvene ovom području. Za sve one koji dolaze u ovaj prelepi kutak Boke Kotorske pripremljen je, radi lakše komunikacije, ovaj mali lokalni KRTOLJSKI REČNIK koji su, malo po sećanju na detinjstvo i uz veliku pomoć meštana BJELILA i knjiga Jova Lazareva Starčevića i Vesne Lipovac, priredili i prilagodili Vaso Stanjević i Zoran Mujbegović. U ovom malom rečniku su samo neke od najčešće upotrebljavanih reči. Ako se Vi neke sećate, a ovde je nema - pošaljite nam je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


abrum - mamac za ribarenje
adio - zbogom
adente (al dente) – umjereno kuhano (riža)
a la - na način
ala - idemo
afitavati - izdavati pod kiriju
agirati - izvlaćenje ribarske mreže kada se riba sa feralima
agvantati - yakačiti se, vezati
akolat - yalepiti
akomodati se - raskomotiti se
akoštat - pristati barkom
akužat - najaviti poene u igri sa kartama
alamaka - dobiti nešto džabe
alpizo – celokupno, kompletno, nedirnuto
anio – alka za vezivanje barke
ankora – sidro
arganio – konop za mreže (pluto i olovo)
arivat - stići
armati mrežu – spojiti konope, pluto i olovo sa mrežom tj. Pahom
apa - zadah

atroke (altroke) – još i kako, dapace
avancati – napredovati, postici
avizati – obavijestitibacalo - deo za koji se veže konopac - cima, za vezivanje brodova
badanj - veliko bure za mečenje groždža
banak – deo u barci na kojem se sedi, klupa
barka – čamac
bala - zavežljaj - drva ili nečeg drugog
baja - drvena posuda za pranje veša
bajuo - komad nameštaja, kao sanduk, za držanje robe - veša
balat - igrati, plesati
balin - zrno od sačme
banjati se - kupa ti se
balota - lopta, kugla za igranje boća - buća
banda - strana - "predji na onu bandu barke", svinjska polutka - "daj mi bokun bande"
bagulin - štap za podštapanje
bačit - baciti
baština - imanje, obradiva površina
baštuni - (štapovi) boja - oznaka u kartama italijanskim
balancane – plavi patlidžan
batit - mešati, umutiti - "Oli mi batit dva jaja"
bastat - umeti, moći - "basta ti li da digneš taj kam" - "Njemu ti sve basta"
bavica - sitan - mali vetar na moru
bekutin - mali cipal - cipolić
bevanda – mešavina crnog vina i vode
beštimat - psovati
bidon – kanistar
bitva – izbačeni deo na barci za koji se vezuje konopac
bistjerna - ozidani deo za skupljanje vode
bićarin - čašica
bizin - pas
biza - kučka
biljet – cedulja, ulaznica
biti u djiru – biti u pokretu
biž - grašak
biš - crvljivo, crvotočno - "izbišana vrata"
bjećme - čarape
bocun – staklena flaša veće zapremine
bokaporta - otvor za izlaz na tavan
bokun - komad
botilja - flaša
bonaca - mirno more
botun – dugme, gumb
bova
- plutača na moru za vezivanje barke
borsa – torba
brbat - mutiti, tražiti
brenka - škrga
brentaća – let lampa
briškula - igra sa italijanskim kartama
bruštulin - sprava za prženje kafe
bruškela - kamen za oštrenje alata
brušketa - alat - stolarski, za skidanje boje sa barke
bruškete - igra sa prstima - par nepar - "Hajmo bačit jednu na bruškete"
brokva – ekser
bronzin - lonac
bradja - red loza na samoj medji
brstina - sitno granje bez lišća za potpalu
britulin – perorez
brontulati ili bruntulati – gundati
bruškin
– četka za ribanje
bubulj - komad kamena
bupati - udarati
buća
– boća, balota, vrsta sporta
bučati - galamiti
buža – rupa


catara
- brod za prevoz tereta - catara Lepetani Kamenari
caklo
- staklo
celivat - poljubiti se
cerada - platno za pokrivanje
cibok - tvrdi keks
cima - konop za vezivanje broda ili barke
cito - mirno, tiho - "Cito djeco, dondo spi"
civijera - gradjevinska naprava za prenos materijala
crevlje – cipele
cukar – šećer
cukarjera - posuda za držanje šećera
cukit - poljubiti - "Cuki ga"


danu
- pričekaj, momenat hoćeš - "Danu stani da ti nešto rečem"
dati - valjda, možda, (ali upitan oblik) - "Dati nije odio u baštinu"
dešpek - inat
destregan - bezobrazan, zao, neposlušan
deka – ćebe
demižana – staklena posuda obložena prucem
deštregavati – uništavati, upropaštavati
dikela – poljoprivredna alatka za ručno kopanje zemlje
dinja - lubenica
dognat - doterati od nekud - "Oli mi dognat to iz Tivta"
dogon - pridošlica
doremućat - dovesti do negde, dovući
dostinja - velika gomila ljudi - "Jutros ih je dostinja na plažu bilo"
dolac - mala površina obradive zemlje
drača - trn
dreto, drito - pravo
dućati se - pružiti se, leći
duperan – korišćen, polovan
dust - kopati rupu - "Oli dust tu rupu za palu"
dušit - potapati nekog u more
duzina - veliki broj, (broj 12) - "Ja bih mogla ižest duzinu kuvanih jaja"


ela - hajde
elda - je li
eli - da li
eliminat - ukloniti, skloniti
embrega - vrsta ribe - malo veća gavica, girica


fabrikat - podvaljeno, neoriginalna izrada, kopija sa buvljaka
faculet – maramica
falso – dvoličan, prefrigran
falit - pogrešiti
falso - lažno
fažola – pasulj
fašat - zaviti, obmotati
febra – povišena telesna temperatura
feral – plinska ili petrolejska svetiljka
ferata – vlak, lokomotiva
fermat
- zaustaviti, prestati - "Danu fermaj više"
feta - komad - "Danu mi daj fetu sira"
fešta – svecanost
fetat
- iseći na fine komade - "Oli fetat taj pršut"
figurati - lijepo izgledati
firanga - zavjesa
fisat - umisliti
fišćat - zviždati
fišek - dinamit, zamotuljak od papira
fjaka – nevoljnost, mrzovolja
flok - prednje malo pramćano jedro
fregati – oribati
forca – žurba
fonga - vrsta školjke (morsko jaje)
forca - snaga
forcat - napinjati se
fortica - vojno utvrdjenje
freško – sveže
fritule – vrsta kolaca, uštipci
fumada – naglo crvenjenje u licu
fumar – dimnjak

fumat
- pušiti
fundat - baciti u ponor, vodu - "Fundaj to"
fundać - talog od kafe
funja - pesnica
furešt – došljak - turista
furmine - šibice


gabrio - naziv uvale na otoku - po Sv. Gavrilu - Gabriel
gajeta - vrsta barke
gagrica - moljac
galatina - keks
galet - vrsta kolača
galica - plavi kamen za prskanje loza
galiot - mangup
gambor - vrsta morskog raka
gamela - vojnička posuda za obrok
ganač - kuka za hvatanje predmeta iz vode
gande - rukavice za posao
garbitača - lampa
gargun - ugalj
gardelin - vrsta ptice pevačice
gaša - način vezivanja kanapa - čvor na kanapu
gavica - sitna morska ribe
gavun - sitna morska riba
gavunjera - mreža za hvatanje sitne ribe
goba - grba
gobav - grbav                                                                                                              
gomila - visoke skupine kamenja - ilirski grobovi
goć - kad god
gambet – metalni deo za vezivanje barke
glamlja – baklja
gradele - roštilj
gratakijera - rende
gratat - strugati
grdno - ružno
grdilo - ružno stvorenje
grezo - grubo, hrapavo
grinja - moljac

grez – hrapav, grub, sirov(covjek)

grko - gorko
grilje – prozorska krila s pokretnim rebrima
grota
- rupa
grop - čvor na kanapu
gruj - vrsta ribe
guc - vrsta barke
gulozan - osoba koja voli jelo, gurman
gurla - oluk
guvernao - kormilo
gvantjera - poslužavnik

gušt, guštati – užitak, uživati


haje - mari
hrevlje - drvo za loženje
haruba - njiva "u polje" - zemlja kod aerodroma Tivat
harandjeo - arhandjelo
hapa - magla na staklu
hrtina - meso oko rebara
halav - neuredan


iluminacija - rasveta svečanog karaktera
imbarkat - ukrcati, ući
imbruljat - prevariti, zavaditi
imbulat - zalepti ili zaviti
imito - dečija igra - "Amo igrat na imito"
impjombat – spustiti vertikalno, - odnosi se na spuštanje nečeg u more
improvan – pozicija barke na vodi kada je prova - pramac teži od krme
indivin - osećaj
infagotat - zaviti u papir
infašat - zaviti, obmotati, uviti - "Infašaj mi ranu"
infisan - zaljubljen, umišljen
inkartat - omalterisati
inkasat - naplatiti
inkolat - zalepiti
inkoradjat - ohrabriti
inšempijan - šašav
isekat - izbaciti vodu
iskaštrit - poseći granu
iskat - tražiti
iskust, iskubet - izvući
išakat - izmlatiti
išćućat - poseniliti
iseć - poseći
išporkat - isprljati se
izbucat - pocepati
ižest - pojesti


jajina - ptica, sova
jaketa - gornji deo ženske odeće
jaketun - gornji deo muške odeće
jankin - perunika
jarbuo - jarbol
jaška, jašketa - alat za drvo
jedanak - istovremeno
ješka – mamac za ribu
joha - ljulja


kacarola - posuda za kuvanje
kacavida - šravciger
kacot - udarac pesnicom
kačica - mistrija
kadena - ogrlica - lanac
kadio - korito
kai - kao
kain – lavor
kalafatat - ispunjavanje praznine - odnosi se na barke
kalamida - gromobran
kalati – silaziti, smirivanje vetra
kalcete - čarape
kalmati - smiriti
kam - kamen
kamara - soba
kamarin - ostava
kamastre - držač kotla na verigama - lancu iznad ognjišta
kamenica - vrsta školjke
kamenja - neuspeh
kami - slabo, loše
kampanjuo - toranj, zvonik
kanat - uža strana
kanavaca – krpa za sudove
kandalijer - svečnjak
kanela - cimet
kanice - okuke na putu
kanoćao - dvogled
kantinela - letva
kantun – ćošak
kapac - sposobnost, spremnost
kapelin - šešir
kapitat - iznenada doći
kapo - šef
kapot - kaput
kapula – vrsta crnog luka
kapunjera - kokošinjac
karag - teret
karat - svaditi se
kargati - opteretiti, napuniti
karola - namotaj sa udicama
kariola - kolica za prenos materijala
karitat - ručak ili večera u čast pokojnika
kariega - stolica
karta - papir
kartat - malterisati
kartulina - kutija cigara
kartolina - razglednica ili dopisnica
kašeta - sanduk, gajba
kasdig - proklestvo
kaštradina - suva ovčetina
kašun - drveni sanduk za stvari
ke nova - kako si
kempa – kavez
kernja - vrsta ribe
kičeljiv - uobražen
klačina - krečana
klak - kreč
klapiti - opeći se - "Klapila me so za oči"
klobuk - šešir
kočeta - krevet
kočan - stabljika od zelja
kogo - kuvar
koguma – džezva
kokorata - kanal za odvod vode
kokot - petao
kola - lepak
kolana - ogrlica
kolarina - kravata
kolat - zalepiti
kolo - točak
kolona – ispupcenje, stub od kamena ili metala na mulu o koji se vezuju plovila
koltrina - zavesa
kolumba - kobilica na barci
komin - kamin
komo - komoda za stvari
komod - klozet
komonćina - natkasna
konao - jarak, kanal, "izaći u konao" - otići "visoko" u zaliv barkom
konata - konzerva
      
kontradura - iznenadno letnje nevreme                                                                      
kopito
- vrsta školjke
končat - začiniti jelo
korać – čekić
korbetur - jorgan
kordela - traka od tekstila
korota - biti u žalosti, nositi crninu
kosmač - vrsta raka
kostanj - kestenj
kostila - vrsta drveta
košet - rebra
košic - pletena kofica sa drvenom drškom
kotac - prostor u štali za držanje mlade stoke
kotali - kamene ploče izmedju zida i krova
korbi – rebra barke
kosijer - vrsta srpa sa dugačkom drškom
kotula – suknja
krtola – krompir
kućarin – mala kašika
kumpar - kum
kuneta - jarak
kupe - boja u italijanskim kartama za igranje
kupica - čašica za rakiju
kurenat – morska struja
kukumar – krastavac
kušin – jastuk
kvadar - okvir, ram
kvarat - četvrtina - "Kvarat do tri" - petnaest minuta do tri
kvintal - 100 kg.
kužina – kuhinja
kuželjav - slab


lampadina - lampa
lampat - razbuktati se, sevanje - "Ala lampa večeras"
lapis – hemijska olovka
largat - osloboditi se, skloniti - "Danu se largaj od mene"
laprdati – brbljati, tručati
lata - kanta
lencun, lancun – čaršav
lešat - kuvati na vodi
lešo - kuvano, obareno
levanat - vrsta istočnog vetra
liberat - osloboditi - "Liberaj me toga ako ikako možeš"
libar - knjiga
lica - vrsta morske ribe
lima - turpija
limat - turpijati
lišo - glatka površina, glatko - "Danas mi prodjosmo carinu lišo"
livijo - vaser-vaga, libela, u ravan
lizier - slab, tanak
lorci - duhovi
lorika - lovorika
luc - vrsta morske ribe
lumbrela - kišobran
luštrat - čistiti, glačati,


mac – paketic igracih karata
maca - veliki čekić
macat - ubiti neku životinju
maćati – isprljati
macola - vrsta čekića - najćešće za meso
maestrao, maestral - zapadni vetar
maginja - plod od planike
maginjača - rakija od maginje
maja - majica
majat - motati se okolo
makina, makinja - mašina
mandrać – zaštićeni - ogradjeni prostor za barke
manestra - supa
maniga - crevo za vodu
marenda – užina ili dorucak
mareta - sitni valovi, morska struja
mašcelo - drvena posuda za pranje robe sa tri ućke
mašice - hvatać žara
minat - minirati minom
miritat - zaslužiti - "Miritao je batina" ili "Zamiritao je"
molat - otpustiti - "Danu mi odmolaj ta konop"
moštak - morski krastavac
mot - znak, signal - "Nema mota na karte"
mrča - vrsta biljke
mrzno - mrsko
mučat - čutati - "Danu umuči, života ti"
mudante - donje gaće
mulo – mol za pristajanje i vezivanje plovila
murao - drvena greda
murga - talog od maslinovog ulja
murava - morska trava
murva - dudinja, dud
mušlja - vrsta školjke, dagnja
medigo - lekar
medja - kamena ograda - zid
menduo – badem
mečiti – pritiskati, "mečiti groždže" - gaziti groždže
moča - preliv z jelo
močit - umakati, potapati - "Oli se ti danas močit u more"
mreškanje - mali - sitni talasi na moru
mrkva
– šargarepa


nadare - zatim, potom
nadvor - izaći napolje - "Malo pre su izašli nadvor"
naćućat - napiti se - biti pijan
nako - kao, ako
nakončat - namirit se, dogovoriti se
naluštrat - doterati se, srediti se
napa - deo iznad ognjišta za prikupljanje i odvod dima
napolitana - "Napolitana u kupe" As. Dvojka i Trojka (Aš, dvojica i trojica) - akuža u igri sa kartama
nase - unazad
nastranu - otići u WC
natać - navući, nataknuti na vrh
nauznak - leći na ledja
navigat - ploviti brodom
natočati – nakvasiti
nečesovi - neki, nekakvi
nešesno - neukusno
nevidjelica - mrak
nevjera - nevreme
nianka - niti, ništa, nimalo
nigda - nikad
nivelat - poravnati
noštromo - "Kapo od palube" - prvi oficir na palubi broda
nožice
- makaze
nuko - kum na krštenju
nuna - kuma na krštenju


njeska
- mamac za ribu koji se stavlja na udici
njeskati - stavljati mamac
nješpola - vrsta vočke


obalit - srušiti - "Obalila nam se ona medja u polje"
obor - dvorište
obrunit - srušiti
oćali - naočare
oćerat - oploditi životinju - stoku
očeprljat - izgrebsti
odbulat - otvoriti
odit - hodati
odlibat - odvojiti, gurnuti
odrina - horizontalno postavljena loza na terasama
ofendit se - naljutiti se
ofregat - oribati ili oprasti pod
ofrknut - odskočiti
okartat - omalterisati
okaštrit - potkresati, saseći
oklapina - ostatak
oklapit - zaljutiti, opeći - "Oklapila me kopriva"
oklen - odakle
oli - hoćeš
omać - izvuć, ispustit
opiturat - ofarbati
opučiti - premoriti se
orada - vrsta morske ribe
orcat - skakat, buniti se
orfan - vrsta morske ribe
olordjijo - sat
oriz - pirinač
osekat - izbaciti vodu - najčešće iz barke
oseknut se - obrisati nos
ostac - sirće
osti - naprava za lov ribe - više gvozdenih strela
ostilj - dugačko drvo za osti
ošegat - iseći nešto, preseći nešto
ošpuljat - ukrasti, oduzeti
ošugat - očistiti, skupiti - obrisati vodu
ovudjer - ovuda
ožica – kašika                                                                                                                    
ožuliti – oguliti


pačat se - mešati se, nametati se
panjega – pravougaono udubljenje u zidu za odlaganje stvari
paha – sama mreža; bez olova i pluta
pajuli – daske kojima je prekriveno dno barke
pala - bandera, drveni stub
palj - posuda za izbacivanje vode iz barke
pasati - proći
parići - vesla - "Oćemo li poć na pariće"
parićat - spremati jelo
pegula - baksuz, smola
pendulanje – povlačenje mamca iz barke u pokretu
petrusin – peršun
penta – vanbrodski motor
peneo - četka
pilo – kamena posuda za držanje ulja
pipun – dinja
pirija – levak
pirun – viljuška
pihati - bosti
pingvin
- najlon za pecanje
pitura – boja, farba
piturati – farbati
pižuo - ozidana kamena klupa na terasi
pjadela – posuda
pjat – tanjir
pjumbo - vertikalno spuštanje u more
plekati se – mešati se u tude poslove
pomidora – paradajz
ponat - daska, poen
ponta - ozidani istureni deo obale
pošada – pribor za jelo
prašcela - svinjac
preša – žurba
profiškat - procerdati
profundati – propasti, provaliti se
prosulja – tiganj
prova – pramac
prepasati – preći preko nećega
priganice - krofne
puce - dugme
puciti - juriti
pučenka - vrsta morske ribe


razma – strana barke
rašpa - turpija
rašketa - stolarska alatka
refati – oporaviti se
reful
– udar vetra
revoltin – vrsta postavljanja mreže
redina – azbestna mrežica za plin - feral
rekaman – vezen
reušiti – uspevati
rokula - vrsta salate


salca – preliv
seka – stena
sekati – izbacivati vodu iz nečega (barke ili neke veće posude)
selen – celer
senjo, senjal – plutača
salpavati, salpati – izvlačiti mrežu ili parangal u barku
skalat – spustiti
skapulati
– spasiti se, pobeći
skula – škola
solad - sitni novac
spjegati - objasniti
spuljati – spustiti
stimati – proceniti
stradin – skitnica, klošar
stramac – madrac
stupa - materijal za zaptivanje čamca
solad - sitni novac
solarica – slanik
solundar – čunak
sparićat - spremiti, skuvati
spenza – kupovina na pijaci
sumprešati – peglati
surgadina - sidro
surgati - baciti u vodu, ubaciti
tavalja – stolnjak
takulin - novčanik
tarantela -
providan kucni gušter
tavulin
– omanji sto
tavalja - stolnjak
tavaljuo - platnena salveta
tela -
jaki platneni prekrivač
teća
– šerpa
timun – kormilo
tirat - voziti
toć
– moča
tondo – pun mesec
travesa – kecelja
tripice – škembići

trpeza – sto, astal
trešete – vrsta kartaške igre
tranparela – ribarski alat
tramontana - letnje nevreme


umanat – sitničav, cepidlaka
ura - sat
ušestati se - doterati se
uškopljen – kastriran, uštrojen
uvenjati - ubaciti u rupu (kliker)
uliganj - lignja


vanka – napolje
vazda(n) – uvek
valiža – kovčeg
vapor - (parni) brod
važ – posuda
verige – lanac, lanci
vešta – haljina
veltrina – natkasna
verdura – povrće
vergula – nestabilna barka
verige – lanac, lanci
volat – vrsta terase
vićijat se – razmaziti se
vijađat – putovati

vrša - klopka - kavez za hvatanje riba


zapatan – zaključan
zerdelija - kajsija
zelje glavato - kupus
zipa - komad kamena


šeganje – testerisanje ili seks
šijati – zaokretati, skretati
šijun – orkanski vetar
šipak – nar (voće)
šjor - gospodin
šjora - gospođa
škafa - sudopera
škatula - kutija
škaram – deo na barci koji služi za fiksiranje vesla
škaljuna – vrsta crnog luka
škanj – drvena stolica
škicano – iskrivljeno
škavacjera – djubrovnik
škovacin – smetlar, djubretar
škrabija – ladica
škudela – velika šolja (za mleko npr.)
škure – žaluzine
škuribanda - ženskarenje
šlape – papuče za plažu
šoldi - novac
šparoga - asparagus, vrsta jestivog ulja
špigete – pertle
šporko – prljavo
šporkaćun – prljav, neuredan čovek
šterlika – sveća
štrapadur – posipač, posuda za zalivanje
štrop – vrsta veza kojim se povezuje veslo sa držacem vesla (škarmom)
štruca – vekna (hleba)
štriga - opasna žena
šufit – tavan
šufigati – dinstati
šugati – brisati
šugaman – peškir
šunjo - smotanko koji malo govori


ćakulat - pričat
ćikara - šoljica
ćikopelnica - pepeljara
ć
ukun – glupan
ćurominka - frula
ćućat - dudit


čakao
- vrsta divljeg psa
česan – beli luk
česa - čega - "Od česa ti je to"
česvina - tvrdo - jako drvo dobro za loženje
čeprljati - ogrebati se - "Očeprljao sam se o žicu"
čah - htedoh - "Ja čah jutros doć do tebe"
čakulati - razgovarati, čavrljati
čapat - zgrabiti, ugristi
čavra - vrsta ribe - veliki cipol koji se nalazi "u polje" kod solane
čaše - hteti, moci - "On caše brzo otic do Pržine i nase"
čemija – mala stolica na tri noge
čikara – šolja
čikarica - šoljica za kafu
čiket - eksplozivna naprava - dinamit, za slavlje i ubijanje - lov ribe
čuk - noćna ptica, u narodu u pogrdnom znacenju "glup" - "On ti je ka čuk"
čukos - ptica crnog perja
čurlin - vrsta ptice šarenog perja


žarulja – sijalica
žućenica – vrsta salate slicna maslacku
životinja - stoka

žmul
- čaša


djitati - koprcati se
dje
- gde
djeceš - gde ideš
djesi - gde si
djir - krug
djirat - u krug
djusto - tacno
djardin - bašta


ljušbanje - perušanje kukuruza, ljuštenje


džada
- put
džara
- zemljana posuda za tečnost
džonta - ostatak
džora - opaka žena