BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO

 

MILANKA SREDANOVIĆ
R
odjena 1942. godine u u Beogradu gde je zavr
šila Akademiju Primenjenih Umetnosti i član je ULPU-a od 1965. godine. Imala je veći broj grupnih izložbi, a samostalno je izlagala više puta u Beogradu. Provodeći vreme i živeći u Krašićima, nadahnjivala se krajolicima Boke prepunih lepih motiva  – sa Bjelila, Kakrca, Krašića... sa stablima maslina sa Luštice, sa cvećem koje komponovala u mrtve prirode, prepune i bogate na njenim platnima.