BJELILA GOŠIĆI RADOVIĆI KRAŠIĆI  BOKA KOTORSKA  MONTENEGRO





 

ANTON PEAN
Rodjen je u Tivtu 1933. godine. Zavr
šio je Umetničku školu u Herceg Novom 1955.godine od kada stvara opuse slika na kojima su utisci mediterana predstavljene u različite kompozicije - pejsaže, portrete ribara, uvale i marine gde se oseća plavetnilo neba i mora. Kao likovni pedagog svoje iskustvo i znanje prenosio je na mlade generacije u školama u Radovićima i Tivtu gde je živeo i radio. Samostalno je izlagao u Tivtu i Kotoru i učestvovao na više kolektivnih izložbi. Umro je 2004 godine u Tivtu.